Bếp từ Bosch PID675DC1E 3 vùng nấu seri 8

16.800.000

Bếp từ Bosch PID675DC1E 3 vùng nấu seri 8 trang bị tính năng vượt trội, công suất cao nhất, có chế độ chống tràn và ủ ấm thực phẩm sau khi nấu.