Cây lau nhà hơi nước Vileda (Hình chữ nhật)

3.100.000