Quạt làm mát kiêm lọc không khí Dyson DP04

12.700.000

Quạt làm mát kiêm lọc không khí Dyson DP04 là sản phẩm cao cấp của Dyson, làm mát và lọc không khí, được chứng nhận thân thiện với người bệnh hen suyễn và dị ứng bởi Tổ chức Hen suyễn và Dị ứng của Hoa Kỳ.